DIENSTEN

U verliest de grip op uw ondernemingVERLIEST DE GRIP OP UW ONDERNEMING. DALENDE OMZETTEN EN RESULTATEN IN COMBINATIE MET OPLOPENDE KOSTEN ZETTEN HET WATER AAN UW LIPPEN. Op zoek naar een oplossing waardoor u aan het einde van de maand meer geld overhoudt? Dat kan door hogere verkopen, een efficiëntere bedrijfsvoering, maar ook door te snijden in uw bedrijfskosten. Afhankelijk van uw behoefte biedt Project Select een passende oplossing, waardoor uw netto bedrijfsresultaat sterk verbetert. Onze inzet is snel terugverdiend. Tel uit uw winst!

STRATEGIE & BEDRIJFSONTWIKKELING & BUSINESS DEVELOPMENT

De digitalisering en de intrede van e-business heeft zowel de economie als het straatbeeld al behoorlijk veranderd. Maar ondernemers en ondernemers die denken dat het daarbij blijft zitten er naast. De nieuwe digitale economie vereist dat pijlsnel wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, waarmee een unieke waardepropositie voor uw bedrijf nog belangrijker wordt.

Wist u dat 31% van de producenten al rechtstreeks de eindconsument bedient en naar verwachting staan we daarmee nog maar aan de vooravond van deze digitale revolutie. Is uw bedrijf onderscheidend, slagkrachtig en flexibel genoeg om (internationale) concurrentie het hoofd te kunnen bieden? Strategische heroverwegingen kunnen niet langer vooruit geschoven worden, bedrijfscycli zijn zoveel korter dan in het verleden. Inspelen op (internationale) marktbewegingen biedt kansen, stilzitten en het uitmelken van bestaande cashcows luidt onherroepelijk het einde in van uw zakelijke successtory. 

Loopt u aan tegen uitdagingen waar u zelf niet meer het antwoord op heeft neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING

De digitalisering en de intrede van e-business heeft zowel de economie als het straatbeeld al

VERANDERMANAGEMENT

Voor langduriger trajecten zoals verandermanagement, het opzetten van een business unit of samenwerkingsverband, e-business ontwikkeling worden wij met regelm, kunt u ons op interim basis inhuren.  Vooraf bepalen we de doelen, tussentijds evalueren we de voortgang en stellen we de plannen zonodig bij. Om organisatorische veranderingen in gang te zetten wordt gewerkt met quick-wins. Uurtarieven zijn afhankelijk van de complexiteit en de duur van de opdracht. 

VERLAGEN BEDRIJFSKOSTEN/ OVERHEAD

Geen bedrijf ontkomt eraan, oplopende bedrijfskosten in snel veranderende markten. U heeft te weinig tijd en onvoldoende kennis binnen uw bedrijf om de trend te doorbreken en de discussie en het daaruit voortvloeiende gevecht met leveranciers aan te gaan. Maar u bent niet alleen vaak te duur uit, ook de kwalitatief van hetgeen u inkoopt staat vaak ter discussie. Anders gesteld, het rendement op uw maandelijkse kosten kan omhoog en de kosten moeten omlaag.  Wij bieden u de volgende oplossingen: 

 • Quick Scan

  • Gestart wordt met maximaal drie kostenposten. Na afstemming van uw wensen en na overlegging van contracten en factuurstromen (een 0-meting) wordt binnen 1 maand duidelijk gemaakt of bespaard kan worden. Na uw akkoord wordt een vervolgtraject in gang gezet. 

 • Vervolgtraject Quick Scan

  • Vervolgtraject is op basis van no-cure no pay met een af te dragen percentage van 50% over de gerealiseerde jaarlijkse kostenbesparing voor het eerste kalenderjaar. Bij een no-cure no-pay vervolgtraject waarbij uw besparing per kostensoort hoger uitvalt dan €.25.000,- worden de kosten van de quick-scan met u verrekend, zodra de kostenbesparing aan het einde van het eerste jaar een feit is.

 • Schaalgrootte creëeren

  • Samen met andere bedrijven 'binnen uw bedrijfsnetwerk of branche' wordt opgetrokken om zowel de collectieve als uw eigen individuele bedrijfskosten structureel te verlagen en de kwaliteit van de ingekochte producten/ diensten zonodig te verbeteren. Dit bereikt u middels het opzetten van een inkoopcollectief.

  • Hoe meer bedrijven zich aansluiten bij een inkoopcollectief des te interessanter wordt het voor de deelnemers. Voor een eerste geheel vrijblijvend gesprek wordt niets gerekend. Het opzetten van een collectief bedraagt €.2.500,- per kostensoort, waarbij het vervolgtraject onderdeel van de overeenkomst is.  Vervolgtraject is op basis van no-cure no pay met een af te dragen percentage van 50% over de gerealiseerde jaarlijkse kostenbesparing per deelnemer, met een eveneens nader over te komen minimum van €.500,- per kostensoort per deelnemer.

Neem de proef op de som en bepaal hoeveel geld u dagelijks laat liggen.

TRANSPARANTIE OVER KOSTEN 

Project Select werkt bij advies en strategietrajecten op uurbasis. Bij kostenbesparingstrajecten heeft de klant de keuze tussen werken op No-Cure No-Pay basis, of op fee-basis. Zonodig worden externe specialisten ingehuurd voor afronding van een opdracht. 50% van betaling vindt plaats bij opdrachtverlening, 25% bij de afronding van de eerste fase en 25% na afronding van de werkzaamheden.

 

© 2020 Sanjoya BV