PROJECTEN

Ziekenhuizen slaan handen ineen
Shared service center Ziekenhuizen
 

Interim Manager & Projectleider i.o.v. Raden van Bestuur van Waterland Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis en Ziekenhuis Amstelland met als doel het opzetten van een Shared Service Centrum voor Inkoop (zgn. Inkoop Expertise Centrum). Hierbij stuurde ik de Inkoopafdelingen (€.140 miljoen inkoopvolume) aan nadat het door mij voorgelegde strategische beleidsplan was goedgekeurd.

Kerncompetenties: Bruggenbouwer (RvB <=> Inkoop <=> Medisch Specialisten), Optimaliseren schaalgroottevoordelen & processtroomlijning, Personen (Teambuilding, Cultuurverandering en integratieslag), Change Management.

Beste zorg door samenwerking
Amstelring Osira


Strategie- en beleidsontwikkeling, voor integratie van de frontdesken van in fusie zijnde organisatieonderdelen van Osira en Amstelring, stroomlijnen organisatieonderdelen en reorganisatie van projectbureau.

Keywords: Klanttevredenheid, ROI (uitgedrukt in FTE's en dienst/ markt-combinaties), Efficiëncyslag, Integratie & synergie, Outreach (i.p.v. in zichzelf gekeerde organisatie)

Resultaat: Reorganisatie Projectbureau , Reorganisatieplan voor integratie en reorganisatie van frontdesks beide organisaties, met focus op efficiënte bedrijfsvoering, Elimineren van overbodige managementlagen, Cultuurverandering, Realisatie van tal van Quick Wins.

Oprichting Joods Zorgcircuit
Onderscheid maakt het verschil 
Joods Zorgcircuit

Samenwerkingsverband van negen zorgorganisaties, elk met Joodse cliëntele. Doel van het Joods Zorgcircuit is het in stand houden van Joodse identiteitsgerichte zorg, middels samenwerking op de volgende gebieden: Training van medewerkers op Kennisvlak Joodse identiteit, inkoop algemeen en inkoop voeding, kwaliteitsmanagement, P&O/HRM, vrijwilligerswerk, PR en politieke lobby. De Projectleider is gesprekspartner van het bestuur bestaande uit leden van RvB e/o Directies van de zorginstellingen. 

Doelen samenwerkingsverband: Instandhouding van zorg met Joodse identiteit; Ondernemer, aanjager en teambuilder, Van strategievorming en bruggenbouwer tot bewaker afspraken, realisatie van schaalgrootte- en efficiencyvoordelen en politieke lobby.

Sanjoya BVBA
 

Sanjoya is designhuis, groothandel en online juwelier van een mooie collectie onderscheidende sieraden. Naast B2B ook e-business en B2C. QUOTE "Als je zelf met regelmaat met beide poten in de modder staat heb je recht van spreken."

 

Keywords:

Opstart en uitbouw van designhuis en groothandel in sieraden.

© 2020 Sanjoya BV